Letní seminář arteterapie

Duha jako most mezi uměním

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na letní umělecký workshop s názvem Duha jako most mezi uměním a terapií. Workshop je určen pro každého, kdo má chuť tvořit a intenzivně se ponořit do uměleckého procesu.

Duha, přírodní jev známý svou krásou, se objevuje v nejrozmanitějších pojetích mnoha mytologií a je symbolem, který proniká do lidských kulturních projevů. Různé národy a kultury považují duhu za symbol představivosti. Norové ji například vnímali jako Bifröst – most mezi nebem a zemí. Lidé chtěli pochopit svět kolem nás, význam a původ života a na základě různých myšlenek vysvětlovali historii své existence. Také duha hrála u lidí ve snaze o vysvětlení historie lidské existence, o významu a původu života a pochopení světa kolem nás nebeskou, kouzelnou a tajuplnou úlohu.

Duha je praobrazem harmonie, uzdravujících sil a vyjadřuje spojení s duchovním světem. Je tvořena světlem a temnotou a kvalitou, kterou vidíme v nás a kolem nás. Když hledíme na duhu, můžeme zažít Krásu, Harmonii a Úctu - tři podstatné prvky v terapii.

Program

V rámci kurzu pro Vás budou připravena tato témata:

  • Nový pohled na kvalitu světla a temnoty
  • Noc a den
  • Nádech a výdech
  • Růst a odumírání
  • Barvy jako médium pro vnější a vnitřní cestu
  • Sociální umění a další…

Lektor: 

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut   

Termín:

Seminář bude probíhat v Akademii sociálního umění Tabor v Praze v termínu 5. srpna - 8. srpna 2019, vždy od 10:00 - 17:00.

 

Pište na: posta@akademietabor.cz

Přihlásit se - Letní seminář arteterapie